نقش خانواده در تربیت فرزندان و رشد انسان چیست ؟

این رویکرد ممکن است تا مدت زمان زیادی استفاده شود اما قطعا شیوه درستی برای تربیت و یاد دادن نظم و انضباط به کودک نیست. اگر کودک شما کاری میکند که شما خوشتان نمیآید، نباید از سن آنها به عنوان یک بهانه استفاده کنید. در این حالت، فرزندان خود را درون یک جعبه قرار میدهد و آنها با باور قوانین مسموم تفکیک جنسیتی اجتماعی بزرگ میشوند. بسیاری از افراد با این باور که افراد مایوسکنندهای برای خانواده هستند بزرگ میشوند زیرا از روی بیفکری خانواده، در تمام طول عمرشان این جمله را مدام و مدام شنیدهاند. اگر شما هم کسی را در اطراف خود میشناسید که به مصیبت از دست دادن پدر خانواده دچار شده است و احتیاج به مشاوره در این خصوص دارد، با مطالعه این مطلب ما را همراهی و او را راهنمایی کنید. تماس بدنی بین مادر و کودک، مطمئناً نخستین شاخص عشق و محبت نزد فرزند است.همچنان که کودک بزرگ تر می شود، کلمات اطمینان بخش مادر، جای آغوش او را می گیرد. البته این امر شامل نفقه طفل نمی شود و مادر می تواند تقاضای نفقه برای کودک خود کند.

در عوض، سعی کنید توضیح دهید که چه زمانی خوب است دروغ مصلحتی بگویید و فقط برای مؤدب بودن و آزار نرساندن به فردی این کار را انجام دهند. مطمئن باشید وقتی شما مچ فرزندتان را هنگام این کارها بگیرید، حتما به شما خواهد گفت که خودتان هم در سن او که بودید این کارها را انجام میدادید. به جای آن سعی کنید برای متقاعد کردن کودک خود برای انجام کاری، او را با دیگران مقایسه نکنید. فقط کافیست به سادگی توضیح دهید که چرا دوست دارید آن کار به شیوه شما انجام شود تا احتمال تبعیت و اطاعت از شما بیشتر شود. به جای آن سعی کنید توضیح دهید که چرا در مورد چیزی یک احساس یا نظر خاص دیگری دارید. در عوض، به کودک توضیح دهید که چرا طور دیگری فکر میکنید و سعی نکنید با این جمله او را متوقف کنید یا جلوی او کاری که میکند بگیرید. زندگی کودک در مورد چگونگی تربیت او را نشان می دهد. با این که ما بر اساس شیوهای که خودمان بزرگ شدیم تربیت کودکانمان را یاد گرفتیم، اما نمیتوانیم با ذهن بسته درخواست کودک را نادیده بگیریم و رفتارهایش را مذموم جلوه بدهیم و بگوییم ما این طور بزرگ شدهایم.

بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. «به خاطر بیاور هنگامى را که لقمان به فرزندش – در حالى که او را موعظه مىکرد- گفت: پسرم، چیزى را شریک خدا قرار مده که شرک ظلم عظیمى است. از اینرو، نقش والدین و معلمان او در رسیدن وى به سعادت یا محروم شدن از آن (شقاوت) مؤثر است و ایشان در ثواب و عقاب وى شریک خواهند بود. زیرا قرآن قبل از تکریم مریم، به ارائه ویژگىهایى از مادر او پرداخته است : «ربّ إنّى نذرت لک ما فى بطنى محرّراً فتقبّل منّى إنّک انت السّمیع العلیم» (آلعمران / 35) (به یاد آورید) هنگامى را که همسر «عمران» گفت: «خدایا آن چه را در رحم دارم، براى تو نذر کردم، که «محرّر» (و آزاد، براى خدمت خانه تو( باشد.

در صورتی که شرایط خانواده شما ایجاب کند، شهرداری خدمات خانگی را بهطور موقت یا طبق برنامه منظم ارائه میکند. در این مقاله بخشی از تعالیم قرآنی ناظر به موضوع تربیت فرزند ارائه شده است که تقدیم خوانندگان عزیز می شود. اگر همچنان در مورد بهترین روش برای تربیت فرزند سوالی دارید حتما از روانشناس کودک کمک بگیرید. برای اجرای کتاب های الکترونیکی هم می توانید از نرم افزار Adobe Reader استفاده کنید. استفاده از ترس برای یاد دادن نظم به کودکان یک رفتار ناسالم است و معمولا عواقب ناخوشایندی را به دنبال دارد. وقتی به کودک خود این جمله را در مورد تجربیات خاص خود میگویید این روش همیشه بهترین راه برای این نیست که عواقب آن را چشیدهاید و آنها نباید این کار را انجام دهند. به جای آن بهتر است بگویید از کارهایی که انجام میدهی خوشحال نیستم. لطفا در آینده این کار را انجام نده. به جای این، به او بگویید قبلا هم این جمله را گفته ام اما میشود لطفا … پس لطفا به آنها پایبند باش.

دیدگاهتان را بنویسید