انرژی درمانی چیست؟

بنابراین این نیرو كه در تمام جهان و هستی پخش گردیده است و در اختیار همگان است میتواند در كنترل یا بهبود بیماریها ما را یاری دهد. کهربا یک سنگ قیمتی برای سلامتی و یک تصفیه کننده قوی طبیعی است که می تواند به شما در درمان تمام بیماری های بدن مرتبط با چاکرای شبکه خورشیدی کمک کند. نخستین شبی بود که در شهر سن جیمینانو اقامت گزیده بودم،در پانسیونی که در آن اتاقی اجاره کرده بودم سکوت کامل حکم فرما بود،من در حالتی درازکش مشغول تنظیم برنامه ی کاری ماه آینده ی خود بودم که ناگهان صدایی دلخراش سکوت را شکست.صدای پدربزرگ پیر بود که داشت سرفه می کرد،سرفه های پی در پی او همچنان ادامه یافت تا اینکه به صدای ناله و زاری ناامیدانه تبدیل گشت،دیگر افراد ساکن در آن خانه بدون توجه به این صدا در رختخواب خود لمیده بودند و کسی به کمک پیرمرد نشتافت.به نظر می رسید که آنان علی رغم سرفه های پیرمرد همچنان در خواب بودند،زیرا به این صدای آزار دهنده عادت کرده بودند و برای نجات او از این وضعیت کاری از دستشان ساخته نبود. به نوشته پوناوالا علی و بنیهاشم تا قبل از مرگ فاطمه (حدود شش ماه) از بیعت با ابوبکر سر باز زدند.

دوازده نصف النهار اصلی به طور متقارن بر روی بدن اجرا می شوند و به اندام های داخلی متصل می شوند ، پس از آن تا حدی نامگذاری می شوند. از آنجائی که ما به طور مداوم با محیط و افرادی که با آنها سروکار داریم، در حال تبادل انرژی هستیم، قرار گرفتن در محیط های پرانرژی باعث افزایش انرژی ما می شود. البته انرژی درمانی هم هماند دیگر روشهای درمانی میتواند تحت تاثیر تلقین قرار گیرد. باید بستگی به نوع بیماری اثراتش را در چند جلسه ببینیكه خداوند در اختیار تكنیك ما قرار داده است. سرکنسولگری افغانستان در مشهد مقدس با بیان اینکه باید کار بخش خصوصی را به بخش خصوصی و کار دولت را به دولتمردان واگذار کنیم، بیانکرد: این وعده را از جانب دولت افغانستان میدهم که بخش خصوصی در خراسانجنوبی به همتایان خود در افغانستان معرفی شوند. درست است كه افرادی كه مقدس بودهآند یكی از تواناییها و یا خصوصیات آنها شفادهی بوده است. ما در انرژی درمانی میآموزیم كه هر اتفاقی كه در بدن صورت میگیرد چه بیماری باشد چه خصوصیات و تواناییهای دیگری كه با كالبد انرژی ما در ارتباط است.

البته در انرژی درمانی باید به این نكته توجه كنید كه افراد سودجو بسیار هستند و همانطور كه گفته شد بعضی افراد از عدم آگاهی دیگران استفاده میكنند و این انرژی جهانی كه در اختیار همگان است را به مبالغ بسیار هنگفت به دیگران میفروشند. مطالب جالبی از منشا ایجاد سنگهای زینتی مختلف در روایات و توصیه به ساخت و استفاده انگشتر با نگینهایی از عقیق، یاقوت، فیروزه، زمرد و حدید چینی در شرایط مختلف ذکر شده است . لازم به ذکر است که شاید چاکرا درمانی را نتوان یک روش درمان قطعی برای بیماریهایی از قبیل سرطان دانست اما قادر خواهد بود تا سرطان و بیماریهای مشابه را بهخوبی تشخیص دهد. انرژی درمانی یک روش درمانی موثر است که از انرژی پرانا برای درمان استفاده می کند. باید از آن استفاده كنیم تا بتوانیم از داروهایی كه عوارض زیادی دارند رهایی یابیم. اكنون هم شكایتهای بسیار زیادی در خصوص اقدام افراد فاقد صلاحیت وجود دارد كه عوارض غیرقابل برگشت ایجاد كرده اند. پس انرژی درمانی برای خود اصولی دارد و کسانیکه ادعا میکنند توانایی انجام این روش را دارند باید با تکنیکهای علمی و عملی آن کاملاً آگاه باشند و بر روی آنها تسلط یابند. انرژی درمانی معاصر و روشهای كاركردن بر روی انرژیهای بدن بیشتر به بحث چاكراها و هالهها در یوگا و هند بر میگردد.

قیمتهای بسیار بالای در قبال انرژی درمانی گزارش شده است كه مسئله خیلی جای بحث و احتیاط دارد. البته در انرژی درمانی هنوز بحث میكروب و ویروس سر جای خود قرار دارند و كسی آنها را رد نمیكند. گاهاً ممكن است بعضی افراد یا حتی سازمانها با انرژی درمانی مخالفت كنند و یا آنرا رد كنند. از سوی دیگر، گروهی با رد ادعای گروه اول، معتقدند شاه اسماعیل جوانی ۱۴ ساله بود و نمیتوان پذیرفت که حامیان وی سنی باشند و ضد مذهب خود و در حمایت از تشیع از شاه جوان حمایت کنند؛ بنابراین، در ایران آن زمان شیعیان بسیاری بودهاند که صفویه به اتکای آنان توانستهاند قدرتی تشکیل دهند و با حکومت عثمانی سنیمذهب مقابله کنند و در نهایت حکومت تشکیل دهند. البته كسانی بودهاند كه از موضوع انرژی درمانی و عدم اطلاع مردم از انرژی درمانی سوء استفادههای كردهاند. انرژی بیماری را بصورت ریشه ای درمان میکند. نوک هرم انرژی گرمایی را در طبیعت آزاد میکند و انرژی ای که از پایههای آن آزاد میشود اثر خنک کنندگی دارد . با مثبت اندیشی و استفاده از جملات مثبت و پرانرژی انسان یک زندگی کاملا متفاوت را تجربه میکند.

دیدگاهتان را بنویسید